-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31604 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از آيههاي متعدد قرآن برداشت ميشود كه انسانها، پس از مرگ همه چيز را ميفهمند و حتي در برزخ عذابهايي را ميچشند; اما از آية 52 سورة يس: قَالُواْ يَـَوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَـَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَـَنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ استفاده ميشود كه انسان تا سر برآوردن از قبر در قيامت، چيزي نميفهمد، لطفاً در اينباره توضيح دهيد.

آية 52 سورة يس اشاره به اين دارد كه افرادي در روز رستاخيز، پس از حشر در قيامت، از شدت وحشت و ترس آن روز ابتدا با تعجب از خود ميپرسند چه كسي ما را از استراحتگاهمان به پا داشت; سپس، با طرد مسايل جزافي دنيوي، راهي جز اعتراف به واقعيتها و وجود معاد نميبينند.(الميزان، علامه طباطبايي;، ج 17، ص 99، حامعة مدرسين.)

در اين كه انسانها پس از مرگداراي شعور با مراتب متفاوت هستند و به پرسش هايي پاسخ داده، عذاب يا پاداش يا... برزخي ميبينند، ترديدي نيست; اما اين كه چرا در اين آيه آمده كه برخي كه در قيامت محشور ميشوند، ميپرسند: چه كسي ما را از خوابگاههايمان بيدار كرد؟ دو احتمال وجود دارد:

1. هول و وحشت قيامت به اندازهاي است كه منكران معاد، عذاب برزخي را در مقابل آن، همانند خواب آرامي بيش نميدانند.(تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 18، ص 412، دارالكتب الاسلامية.)

2. افراد در برزخ پس از پرسش و پاسخ چند گروهاند: برخي مؤمن خالصند و برخي كافر خالص و گروهي متوسط و مستضعفند. برزخ نسبت به اكثريت مردم كه در حالتي متوسط از ايمان و كفر قرار دارند بيشباهت به حالت خواب نيست; در حالي كه مؤمنان پيشرو و كافران خالص، در آنجا به طور كامل هوشيارند و در انواع نعمتها يا عذابها هستند; بنابراين تعبير از برزخ به خوابگاه در اين آيه به خاطر حالت اكثريت مردم در برزخ است.(همان و ر. ك: پيام قرآن، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 5، ص 443ـ478، مدرسة امام امير المؤمنين.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.